Bizono kaj stelo

Perigorda Esperantista Grupo

prelegoj, ekspozicioj, esperanto-kursoj...
17, rue Pierre Clostermann, FR-24330 BASSILLAC      -      (33) (0)5 53 54 49 71
retejo: http://esperanto-gep.asso.fr     -     retadreso: kontakto(à)esperanto-gep.asso.fr
esperantista flageto
en français

Kontaktilo

Titolo:
Asocio aŭ grupo (eventuale):
FAMILIA NOMO:
Antaŭnomo:
Poŝtadreso kompleta
(kun poŝta kodo, urbo, lando):
Telefonnumero(j):
Via retadreso:

Viaj demandoj, komentoj, petoj, proponoj...

Vi ankaŭ povas:
    - subteni nian asocion kaj ricevi nian kvaronjaran informilon "Esperanto-Périgord" (jare: 10 eŭroj);
    - membriĝi samtempe al la Perigorda Esperantista Grupo kaj Esperanto-France : 40 eŭrojn jare se vi pagas impostojn en Francio, 25 eŭrojn jare se ne. La abono inkluzivas la abonon al nia kvaronjara informilo;
    - donaci monon por subteni niajn diversajn projektojn;

Kialo de via mesaĝo:


Via mesaĝo:

Por kontroli, ke vi ne estas roboto,
bonvolu skribi per ciferoj en la ĉi-suba fenestreto
la jenan daton: mil okcent okdek sep.


Ni dankas vin pro via mesaĝo kaj tre baldaŭ sendos al vi retmesaĝon.


     -     

Atentu! Se vi ne tre baldaŭ ricevos respondon, bonvolu rekte skribi al nia retadreso esperantoperigord@yahoo.fr