Bizono kaj stelo

Perigorda Esperantista Grupo

prelegoj, ekspozicioj, esperanto-kursoj...
17, rue Pierre Clostermann, FR-24330 BASSILLAC      -      (33) (0)5 53 54 49 71
retejo: http://esperanto-gep.asso.fr     -     retadreso: esperantoperigord(à)yahoo.fr
esperantista flageto
en français

Aktualaĵoj Kio estas
Esperanto?
(franclingva)
Niaj kursoj:
Kie? Kiam? Kiel?
Nia informilo
"Esperanto Périgord"
Nia radio-elsendo
"Saluton!"
La sekreto de
la arbaro de Lascaux
Aliaj dokumentoj,
tradukaĵoj...
Ludoj
(Nova)
Eksterlernejaj
agadoj

(Nova)
Nin kontakti
Membriĝi
Subteni...
Ligiloj
Ora Libro

La ĉi-suba kontaktilo ebligas vin demandi, komenti, peti aŭ proponi al ni...
kaj, se vi deziras,
-
aboni nian kvaronjaran informilon por ricevi ĝin poŝte,
- membriĝi al la Perigorda Esperantista Grupo,
- donaci monon por subteni niajn projektojn.
Por saluti nin, vidu nian Oran Libron.

Kontaktilo

Titolo:
Eventuala asocio aŭ grupo:
FAMILIA NOMO:
Antaŭnomo:
Poŝtadreso:
Poŝta kodo:
URBO:
Eventuala ŜTATO:
LANDO:
Telefonnumero(j):
Via retadreso:

Viaj demandoj, komentoj, petoj, proponoj...

Vi povas:
    - al ni demandi, komenti, peti, proponi...
    - subteni nian asocion kaj ricevi nian kvaronjaran informilon "Esperanto-Périgord" (jare: 12 eŭroj);
    - membriĝi al la Perigorda Esperantista Grupo (jare: 25 eŭroj, kiuj inkluas la kvaronjaran informilon);
    - donaci monon por subteni niajn diversajn projektojn;
(nia asocio rajtas estigi atestojn pri donacoj, kiuj ebligas impostreduktojn se vi pagas viajn impostojn en Francujo;
se vi deziras tian ateston, bonvolu tion indiki ĉi-sube)

Kialo de via mesaĝo:


Via mesaĝo:

Eventuale :

Mi pretas pagi la ĉi-apudan totalan sumon:

Mi povos pagi per:    


Ni dankas vin pro via mesaĝo kaj tre baldaŭ sendos al vi retmesaĝon.


     -     

Atentu! Se vi ne tre baldaŭ ricevos respondon, bonvolu rekte skribi al nia retadreso esperantoperigord@yahoo.fr
(ni konstatis kelkajn teknikajn problemojn pri la funkcio de la ĉi-supra butono: ni ricevis kelkajn nelegeblajn mesaĝojn, verŝajne el eksterlandoj)