Por malkovri la ceteron de la esperantlingva paĝaro, musklaku sur la ĉi-suba flago... Perigorda Esperantista Grupo / Groupe Espérantiste Périgourdin

La vorto plej longa

Verkinto / auteur : Claude Labetaa ( labetaa.claude@wanadoo.fr )

Pour découvrir le reste du site en français, cliquez sur le drapeau ci-dessous...
esperantista flago Drapeau français
     =     

Serĉu la vorton kiel eble plej longan en Esperanto. Cherchez le mot le plus long en espéranto.

La programo proponos solvojn el PIV. Le programme proposera des solutions à partir du PIV.

ŝanĝi parametrojn
(ankoraŭ ne eblas:
prilaborata paĝo)


detaloj pri
la uzata vortaro

por tajpi ĉapelitajn literojn,
musklaku ĉi-sube
aŭ uzu la tajpmanieron "x"
(CX --> Ĉ, UX --> Ŭ...)
Via respondo
(per majusklaj literoj):


Viaj poentoj:
Ĉu vi deziras
ekkoni
la solvojn
de
la komputilo?
Fini la ludon kaj kopii
disvolviĝon de la partio
por eventuale alglui ĝin
en tekstdosieron:

ĉu vi deziras legi
la difinon de iu vorto?
Konsultu la enretan PIV-on ...
Laŭalfabetaj solvoj:

... aŭ ekscii ĝian uzon
praktikitan de la plej
gravaj aŭtoroj?
Konsultu la retejon Tekstaro
Laŭlongaj solvoj:
Por malkovri la ceteron de la esperantlingva paĝaro, musklaku sur la ĉi-suba flago... Perigorda Esperantista Grupo / Groupe Espérantiste Périgourdin

La vorto plej longa

Verkinto / auteur : Claude Labetaa ( labetaa.claude@wanadoo.fr )

Pour découvrir le reste du site en français, cliquez sur le drapeau ci-dessous...
esperantista flago Drapeau français