Por malkovri la ceteron de la esperantlingva paĝaro, musklaku sur la ĉi-suba flago... Perigorda Esperantista Grupo / Groupe Espérantiste Périgourdin

Vorto-lotado

Verkinto / auteur : Claude Labetaa ( labetaa.claude@wanadoo.fr )

Pour découvrir le reste du site en français, cliquez sur le drapeau ci-dessous...
esperantista flago Drapeau français
     =     

Vorto-lotado. Tirer au sort des mots.Vi bezonas vortojn hazarde elektitajn? Vi estas sur la taŭga paĝo!
1) Elektu iun el la proponitaj vortolistoj.
2) Klaku sur la butono "Loti vorton" tiom da fojoj, kiom da vortoj vi bezonas.
3) Se vi bezonas alglui la ricevita(j)n vorto(j)n en dokumenton, klaku sur la butono "Kopii la vorto(j)n".
En dua parto de ĉi tiu paĝo vi trovos kelkajn ideojn pri ludoj uzantaj hazarde elektitajn vortojn.
Se vi trovas anomaliojn dum la funkciado de ĉi tiu paĝo aŭ en iu el la vortolistoj (ekzemple restantajn proprajn nomojn), bonvolu informi min retmesaĝe al labetaa.claude@wanadoo.fr. Vi ankaŭ povas proponi konsilojn kaj/aŭ helpon ĉar mi estas nur amatora programisto. Antaŭdankon pro via helpo.

Claude Labetaa


Unue elektu iun el la proponitaj vortolistoj

Loti vorton
Forviŝi la vorto(j)n
Kopii la vorto(j)n

ĉu vi deziras legi
la difinon de iu vorto?
Konsultu la enretan PIV-on ...
... aŭ ekscii ĝian uzon
praktikitan de la plej
gravaj aŭtoroj?
Konsultu la retejon Tekstaro

Ludo-ekzemploj uzantaj lotitajn vortojn
jen du paroligaj ludoj
- Divenigi lotita(j)n vorto(j)n:
La ludogvidanto proponas lotitan vorton, aŭ vortoliston, al iu ludanto. Tiu lasta devas precize kaj efike priskribi ĉiun vorton, por ke la kunludantoj (la partneroj) trovu ĝin kiel eble plej rapide. Kompreneble la priskribanto ne rajtas uzi radiko(j)n el la serĉata vorto, nek gesti... La gvidanto kontrolu la gramatikan ĝustecon de la priskriboj, dum kaj/aŭ post la priskribo, kaj ankaŭ povas proponi pli rektajn aŭ efikajn priskribojn.
Por faciligi la taskon de la priskribantoj, precipe tiun de la komencantoj, oni povas decidi, ke ili rajtas elekti ekzemple 5 el 10 lotitaj vortoj. La gvidanto poste povos paroli pri la evititaj vortoj.
Por paroligi ĉiujn, oni interŝanĝu la rolojn: ekzemple post 5 aŭ 10 priskriboj, alia ludanto fariĝas la priskribanto.
Ĉu necesas krei teamojn? mezuri tempon? kalkuli poentojn? ĉu limigi la nombron de ĉies respondoj (por eviti hazardon kaj favorigi la precizecon de la priskriboj)? ĉu la serĉantoj rajtas pridemandi la priskribanton?... Decidu ĉiujn detalajn regulojn antaŭ la komenco.
- Krei frazojn uzantajn la lotitajn vortojn:
Ekzemple ĉiu ludanto lotas 3 vortojn. La celo estas krei unu aŭ plurajn frazojn ligantajn la lotitajn vortojn. La frazoj estu kredeblaj kaj naturaj en iu situacio elektita de la ludanto. La tuto eĉ povas esti mallonga rakonto. Humuraĵoj estas bonvenaj sed la gvidanto kontrolu la gramatikan ĝustecon de la frazoj. Ĉu ĉiuj ludantoj ricevu la samajn vortojn aŭ ĉu ĉiu ricevu apartajn? La gvidanto decidu antaŭ la komenco.Por malkovri la ceteron de la esperantlingva paĝaro, musklaku sur la ĉi-suba flago... Perigorda Esperantista Grupo / Groupe Espérantiste Périgourdin

Vorto-lotado

Verkinto / auteur : Claude Labetaa ( labetaa.claude@wanadoo.fr )

Pour découvrir le reste du site en français, cliquez sur le drapeau ci-dessous...
esperantista flago Drapeau français