Bizono kaj stelo

Perigorda Esperantista Grupo

prelegoj, ekspozicioj, esperanto-kursoj...

17, rue Pierre Clostermann, FR-24330 BASSILLAC      -      (33) (0)5 53 54 49 71
retejo: http://esperanto-gep.asso.fr     -     retadreso: esperantoperigord(ĉe)yahoo.fr

Akceptejo Niaj kursoj:
Kie? Kiam? Kiel?
La sekreto de la arbaro de Lascaux:
aĉeti niajn albumojn
Nia informilo
"Esperanto Périgord"
Nia radio-elsendo
"Saluton!"
Aliaj dokumentoj
Nin kontakti
Membriĝi
Subteni...
Ligiloj
 Ora Libro
-
Livre d'Or
Accueil Nos cours :
Où ? Quand ? Comment ?
Le secret des bois de Lascaux :
acheter nos albums
Notre bulletin "Esperanto Périgord" Notre émission de radio "Saluton!" Autres documents Nous contacter
Adhérer
Soutenir...
Liens

Lascaux: 70a datreveno de la malkovro

Lascaux: 70ème anniversaire de la découverte

En 1990, okaze de la 50a datreveno de la malkovro de la groto de Lascaux, du perigordanoj verkis la bildrakonton "Le secret des bois de Lascaux", kiu rakontas tiun malkovron. Thierry Felix verkis la scenaron kaj tekstojn, Philippe Bigotto verkis la desegnojn. En 2010, okaze de la 70a datreveno, la Perigorda Esperantista Grupo tradukis tiun albumon.

En 1990, à l'occasion du 50ème anniversaire de la découverte de la grotte de Lascaux, deux Périgourdins créèrent la bande dessinée "Le secret des bois de Lascaux", qui raconte cette découverte. Thierry Félix écrivit le scénario et les dialogues, Philippe Bigotto créa les dessins. En 2010, à l'occasion du 70ème anniversaire, le Groupe Espérantiste Périgourdin traduisit l'album.Philippe Bigotto montras siajn desegnojn.
Philippe Bigotto montre ses dessins.Thierry Félix prelegas... Mireille Grosjean, tiam invitita de nia grupo, aŭskultas.
Thierry Félix présente... Mireille Grosjean, invitée ce jour-là par notre groupe, écoute.Georges Agniel ĉe la mikrofono.
Georges Agniel au micro.Simon Coencas.
Georges kaj Simon trairas surponte la riveron Vézère.
Georges et Simon empruntent le pont sur la Vézère.


Feliĉe kaj fiere.
Heureux et fiers.Memore al Jacques.
En mémoire de Jacques.Memore al Marcel.
En mémoire de Marcel.La prezidanto de la ĝenerala konsilio prelegas...
Le président du Conseil général fait un discours...... Mirejo plu aŭskultas.
... Mireille écoute toujours.


La plato, sur tiu roko, memorigos tiun 12an de septembro 1940, kiam kvar junuloj...
La plaque, sur ce rocher, rappellera ce 12 septembre 1940, lorsque quatre jeunes gens...

La Perigorda Esperantista Grupo tradukis tiun belan albumon de Thierry Félix kaj Philippe Bigotto. "Le secret des bois de Lascaux" fariĝis "La sekreto de la arbaro de Lascaux", aperita en 2010, okaze de la 70a datreveno de la malkovro. Jen ĉi-sube estas unu el la paĝoj (n-ro 17) de la esperantlingva versio.
Le Groupe Espérantiste Périgourdin a traduit le bel album de Thierry Félix et Philippe Bigotto. "Le secret des bois de Lascaux" est devenu "La sekreto de la arbaro de Lascaux", apparu en 2010, pour le 70ème anniversaire de la découverte. Voici, ci-dessous, une des pages (n° 17) de la version en esperanto.