Por malkovri la ceteron de la esperantlingva paĝaro, musklaku sur la ĉi-suba flago... Perigorda Esperantista Grupo / Groupe Espérantiste Périgourdin

Afiŝoj el la retejo chiffres-carbone.fr

Affiches du site chiffres-carbone.fr

Pour découvrir le reste du site en français, cliquez sur le drapeau ci-dessous...
esperantista flago Drapeau français


Ni varme dankegas al la respondeculoj de la retejo http://chiffres-carbone.fr, kiuj permesis, ke ni traduku la ĉi-subajn afiŝojn okaze de la "COP 21".
La originaj franclingvaj afiŝoj estas disponeblaj ĉe http://chiffres-carbone.fr

Nous remercions chaleureusement les responsables du site chiffres-carbone.fr, qui nous ont permis de traduire ces affiches à l'occasion de la COP 21.
Les affiches d'origine, en français, sont disponibles à l'adresse http://chiffres-carbone.fr

Por malkovri la ceteron de la esperantlingva paĝaro, musklaku sur la ĉi-suba flago... Perigorda Esperantista Grupo / Groupe Espérantiste Périgourdin

Afiŝoj el la retejo chiffres-carbone.fr

Affiches du site chiffres-carbone.fr

Pour découvrir le reste du site en français, cliquez sur le drapeau ci-dessous...
esperantista flago Drapeau français