KRUCVORTENIGMO n-ro 11
far Odette Jardin

Kompletigu la ĉi-suban krucvortenigmon per MAJUSKLAJ LITEROJ. Musklaku sur iu nombro en la tabelo kaj tajpu vorton en la tiucela fenestreto.
Por tajpi ĉapelitan literon, musklaku en la fenestreto ĝuste tie, kie vi volas aldoni literon kaj tuj poste musklaku sur la dezirata litero.
Vi povas plurfoje musklaki sur "Helpo" por ke aperu, unu post la alia, la literoj de la vorto. Sed atentu! Ĉiu helpo malplialtigos vian poentnombron.
Vi povas musklaki sur "Kontroli" por kontroli viajn respondojn. Dum kaj fine de la ludo.

Agrablajn serĉadon kaj amuziĝon deziras al vi,
Odette.
1   2   3   4   5   6   7    8   9   
10          11    
12      13        
14          15    
16        17   18     
19     20    21      22   
23    24     25     26    
  27    28     29     
30   31        32   33    
34      35        

Horizontale:

1. Strangan aferon.
10. Informus per gazeto, afiŝo...
11. Prefikso por ripeti.
12. Id' por gepatroj.
13. Kortuŝo.
14. Ĉirkaŭ unu semajno (parolante pri tagoj).
15. La malo de ekster.
16. La unuan de tiu monat' donacu konvalon!
17. Aferon.
19. Afer'.
20. Tiu, kiu vivas en domo, urbo, lando...
23. Pafo, en piedpilka matĉo.
25. La du unuaj literoj el "ideo".
26. Prepozicio montranta iron eksteren.
27. Startos.
30. La malo de ĉio.
32. Ekzemple filo.
34. Nekonata subjekto.
35. Tion faras cikonioj sur kamenoj.

Vertikale:

1. Ĝi nepre funkciu por la matenmanĝo.
2. Ununura modelo.
3. Aktoroj devas parkere memori pri la siaj.
4. Malvir'.
5. Ĝi estas pli vasta ol maro.
6. Bru' el abeloj.
7. Kungrupigo, kunligado...
8. Tiudirekte leviĝas la suno.
9. Nobla gas' uzata en iaj lampoj.
18. Sufiks' por frakcioj.
20. Meti.
21. Transpag'.
22. Ŝmiros per fluida graso.
24. Havi enmane.
28. Objekton, aĵon.
29. Birdet', kiu loĝas en truoj de arbotrunkoj.
31. Prepozicio uzata por loko, tempo...
33. Prepozicio uzata antaŭ kvanto.