KRUCVORTENIGMO n-ro 10
far Claude Labetaa

Kompletigu la ĉi-suban krucvortenigmon per MAJUSKLAJ LITEROJ. Musklaku sur iu nombro en la tabelo kaj tajpu vorton en la tiucela fenestreto.
Por tajpi ĉapelitan literon, musklaku en la fenestreto ĝuste tie, kie vi volas aldoni literon kaj tuj poste musklaku sur la dezirata litero.
Vi povas plurfoje musklaki sur "Helpo" por ke aperu, unu post la alia, la literoj de la vorto. Sed atentu! Ĉiu helpo malplialtigos vian poentnombron.
Vi povas musklaki sur "Kontroli" por kontroli viajn respondojn. Dum kaj fine de la ludo.

Agrablajn serĉadon kaj amuziĝon deziras al vi,
Claude.
1   2   3     4   5   6    7   
8       9       
10      11      12    
13          14    
15     16     17   18     
      19      
20    21    22      23    
24         25     
 26    27    28   29    30    
31            

Horizontale:

1. Tiu de Esperanto taksas kaj eventuale validigas la novajn vortojn.
8. Tiu prepozicio antaŭas la celon.
9. Al iu loko.
10. Ĝenita.
13. Prefikso por agi denove.
14. Interne de.
15. Transdonas malsanigajn mikrobojn.
19. Prepozicio montranta proksimecon.
20. Tiu forgesis la horon.
24. Tiele faras virino.
25. Prepozicio montranta foreston.
26. Rostita pantranĉo.
30. Antaŭas konsekvencon.
31. Tutkore akceptas.

Vertikale:

1. Montriĝi.
2. Li faras la unuan parton de iu ago.
3. Vegetaĵ' kun trunko, branĉoj, folioj...
4. Ne via!
5. Apartenanta al iu.
6. Eble nekonata subjekto.
7. Ne konservos post ricevo.
11. Elstaranta ŝtoneg'.
12. Trinkaĵ' ŝatata de la britoj.
16. Imaga estaĵ'.
17. Fia.
18. Ekzemple vidkapabl', aŭdkapabl'...
20. Persona pronomo.
21. Granda kaj bela afrika rabobest'.
22. Tiele faras loĝanto el Moskvo.
23. Ne interesa kaj longa.
27. Maljuna parenc'.
28. Tiel nomata.
29. La unua kaj la lasta literoj de "observi".