KRUCVORTENIGMO n-ro 09
far Claude Labetaa

Kompletigu la ĉi-suban krucvortenigmon per MAJUSKLAJ LITEROJ. Musklaku sur iu nombro en la tabelo kaj tajpu vorton en la tiucela fenestreto.
Por tajpi ĉapelitan literon, musklaku en la fenestreto ĝuste tie, kie vi volas aldoni literon kaj tuj poste musklaku sur la dezirata litero.
Vi povas plurfoje musklaki sur "Helpo" por ke aperu, unu post la alia, la literoj de la vorto. Sed atentu! Ĉiu helpo malplialtigos vian poentnombron.
Vi povas musklaki sur "Kontroli" por kontroli viajn respondojn. Dum kaj fine de la ludo.

Agrablajn serĉadon kaj amuziĝon deziras al vi,
Claude.
1   2    3    4   5   6    7   
8          9    
10       11       
12     13   14    15      
16       17       
18       19       
20    21    22      23    
  24      25      
 26     27   28       
29            

Horizontale:

1. Sufiks' por daŭra ago.
4. Kuirita frandaĵ'.
8. Tia, ke ĝi aperas ĉiun duan semajnon.
10. Duobla vokalo.
11. Esprimatan parolon.
12. Satelito sen vokaloj.
13. La unua kaj la lasta literoj de "babili".
15. Stang'.
16. Akompanas la unuiĝon de paro.
18. Refleksiva pronomo.
19. Paŝi, veturi...
20. Scioj.
23. Moviĝ', vetur'...
24. Loko.
25. Varmega, fervora...
26. Prepozicio uzata por kvantoj.
27. Poent' ekzemple en piedpilka matĉo.
29. Kie oni manĝas pagante.

Vertikale:

1. Inter infana kaj plenkreska.
2. Herkulo estis iu.
3. Junaj virinoj.
4. Kohera kolekt' de leĝoj...
5. Tutmonda.
6. Milde tuŝi.
7. Puna aŭ insulta gesto.
9. Bakita plad' enhavanta fruktojn aŭ legomojn...
14. Sufiks' montranta ŝanĝon, evoluon...
17. Interjekcio montranta malestimon.
21. Asertas la malverecon.
22. Filozofia meditado.
23. Ekzemple fil', nep'...
26. Ofta prepozicio.
28. Valora metal'.