KRUCVORTENIGMO n-ro 08
far Claude Labetaa

Kompletigu la ĉi-suban krucvortenigmon per MAJUSKLAJ LITEROJ. Musklaku sur iu nombro en la tabelo kaj tajpu vorton en la tiucela fenestreto.
Por tajpi ĉapelitan literon, musklaku en la fenestreto ĝuste tie, kie vi volas aldoni literon kaj tuj poste musklaku sur la dezirata litero.
Vi povas plurfoje musklaki sur "Helpo" por ke aperu, unu post la alia, la literoj de la vorto. Sed atentu! Ĉiu helpo malplialtigos vian poentnombron.
Vi povas musklaki sur "Kontroli" por kontroli viajn respondojn. Dum kaj fine de la ludo.

Agrablajn serĉadon kaj amuziĝon deziras al vi,
Claude.
1   2     3   4   5   6    7   
8    9        10    
11          12    
13     14     15      
16     17         
18    19       20     
      21     22   
  23   24     25    26    
27   28        29     
30        31      

Horizontale:

1. Prepozicio montranta iron eksteren.
3. Ili ŝirmas la piedojn.
8. Erari en konto.
11. Fino de participo.
12. Mallaŭda sufiks'.
13. Inklina al kontraŭstaro, severeco.
16. Element'.
17. Radiko por uzo sen aĉeto.
18. Sinjorino de nelonge.
21. Por diri la malon de jes.
23. Vin kaj min.
25. Moviĝo de akvo.
27. Altirata.
29. En iu maniero.
30. La duono de kvarono.
31. Senakva.

Vertikale:

1. Grava persono.
2. Ero de vorto.
3. Li ofte tenas enmane turon aŭ ĉevalon.
4. Person'.
5. La duoblo de kvar.
6. Ĝi kelkfoje antaŭas "pli".
7. Sen monmanko.
9. Unu el la tutmondaj esperantistaj asocioj.
10. Lumigilo.
14. Grasa likvaĵ'.
15. Restaĵo de konstruaĵo.
19. Flanko de vizaĝo.
20. En neniu loko.
22. Kies formo estas facile ŝanĝebla.
24. Tabelvorto en akuzativa formo.
26. Sep plus tri.
28. La kvaroblo de du.