KRUCVORTENIGMO n-ro 07
far Odette Jardin kaj Claude Labetaa

Kompletigu la ĉi-suban krucvortenigmon per MAJUSKLAJ LITEROJ. Musklaku sur iu nombro en la tabelo kaj tajpu vorton en la tiucela fenestreto.
Por tajpi ĉapelitan literon, musklaku en la fenestreto ĝuste tie, kie vi volas aldoni literon kaj tuj poste musklaku sur la dezirata litero.
Vi povas plurfoje musklaki sur "Helpo" por ke aperu, unu post la alia, la literoj de la vorto. Sed atentu! Ĉiu helpo malplialtigos vian poentnombron.
Vi povas musklaki sur "Kontroli" por kontroli viajn respondojn. Dum kaj fine de la ludo.

Agrablajn serĉadon kaj amuziĝon deziras al vi,
Odette kaj Claude.
1   2    3   4    5   6   7   8   
   9    10       
11    12    13      14    
15     16     17   18     
19       20       
 21          22   
23      24    25   26   27    
  28      29      
30   31    32     33      
34     35       36    

Horizontale:

1. Dek-du-monatan periodon.
5. Malbonegaj.
9. Igu malrigida.
11. Vorteto por atentigi.
13. La malo de jes.
14. Sufiks' esprimanta la daŭron.
15. Tre peza afrika aŭ azia bebo!
19. Malsupera.
20. Enuigi.
21. Regular' difinanta rajtojn, devojn...
23. Personon, kiu konservas la sekurecon, kontrolas la rajtecon de la agoj...
28. Pasiva kaj futura participo-fino.
29. Provizi per iloj por militi.
30. Interjekcio esprimanta heziton.
32. Grup'.
33. Tabelvorto uzata por ekscii la daton.
34. La kvaroblo de du.
35. Praktikado por malstreĉiĝi.
36. Pronomo ekzemple por objektoj.

Vertikale:

2. En ĝi oni povas rikolti mielon.
3. Verbofino.
4. Aktuala.
5. Prepozicio enkondukanta ekzemple la direkton.
6. Vorteto indikanta la proksimecon.
7. Fari, refari, klopodi...
8. Li originas el antikvaj hebreoj.
10. Bildigi per koloroj, kiel artisto.
11. Por diri : "Mi konsentas".
12. Pro tiu meteorologia fenomeno, la vido estas griza, malneta...
16. Ne plu farotaj.
17. Mallongigo de "Tio estas".
18. La du unuaj literoj de "ideo".
22. Vivigi.
23. Tre komuna manĝaĵo.
24. Li estis estro de la Rusa Imperio.
25. Por kunporti diversajn varojn, objektojn...
26. La duono de ses.
27. Honora respekt'.
31. Siglo de la plej grava jara renkontiĝo inter esperantistoj.