KRUCVORTENIGMO n-ro 05
far Odette Jardin kaj Claude Labetaa

Kompletigu la ĉi-suban krucvortenigmon per MAJUSKLAJ LITEROJ. Musklaku sur iu nombro en la tabelo kaj tajpu vorton en la tiucela fenestreto.
Por tajpi ĉapelitan literon, musklaku en la fenestreto ĝuste tie, kie vi volas aldoni literon kaj tuj poste musklaku sur la dezirata litero.
Vi povas plurfoje musklaki sur "Helpo" por ke aperu, unu post la alia, la literoj de la vorto. Sed atentu! Ĉiu helpo malplialtigos vian poentnombron.
Vi povas musklaki sur "Kontroli" por kontroli viajn respondojn. Dum kaj fine de la ludo.

Agrablajn serĉadon kaj amuziĝon deziras al vi,
Odette kaj Claude.
1   2     3   4   5    6    
7     8         
9    10    11     12    13   
  14   15     16      
17   18      19       
20     21     22      
 23   24     25     26    
27       28     29    
30      31    32      
 33         34    

Horizontale:

1. Dancokunven'.
3. Muzikilo ofte uzata de la gejunuloj.
7. Sent' kantata en poemoj, kanzonoj...
8. Kontraŭo.
9. Tanita fel', tanita besta haŭt'.
11. Ĝi subtenas pantalonon.
14. Kolektive.
16. Oni uzas tiun adverbon por multipliki.
17. Neagrabla sento, ekzemple antaŭ ekzameno.
20. Moviĝ', vetur'...
21. Malsuda (!).
23. Ekzemple filo.
25. Ofte feria tago.
27. Faroj.
28. Kvar oble du.
29. Interjekcio esprimanta etan dubon aŭ malaprobon.
30. Refleksiva pronomo, en akuzativa formo.
32. Ĉi tiu vorteto aldonas nedifinitecon.
33. Militaj agoj ĉirkaŭ urbo, haveno...
34. Plursenca prepozicio, kiu povas enkonduki ekzemple posedanton.

Vertikale:

1. Voĉdoni.
2. Tenere.
3. Skriba informilo pri diversaj novaĵoj.
4. Utila objekto.
5. Antaŭ ol ekkantigi la ĥorantojn, la ĥorestro donas ĝin.
6. Prefikso por denove fari.
10. Loĝej'.
12. Mi ... mian patron. Se ne, li punos min.
13. Grandaj skatoloj, ofte el ligno.
15. Klopodoj.
18. Kondukis, kaŭzis moviĝon.
19. Liaj gepatroj estas mortintaj.
22. Tuj post la naŭaj.
24. Cedi, meti (ion) en ies posedon.
26. Kampa loĝej'.
27. Verbo-fino por la nuna tempo.
31. Jarnombr', alta por la maljunuloj.