KRUCVORTENIGMO n-ro 04

Kompletigu la ĉi-suban krucvortenigmon per MAJUSKLAJ LITEROJ. Musklaku sur iu nombro en la tabelo kaj tajpu vorton en la tiucela fenestreto.
Por tajpi ĉapelitan literon, musklaku en la fenestreto ĝuste tie, kie vi volas aldoni literon kaj tuj poste musklaku sur la dezirata litero.
Vi povas plurfoje musklaki sur "Helpo" por ke aperu, unu post la alia, la literoj de la vorto. Sed atentu! Ĉiu helpo malplialtigos vian poentnombron.
Vi povas musklaki sur "Kontroli" por kontroli viajn respondojn. Dum kaj fine de la ludo.

Agrablajn serĉadon kaj amuziĝon deziras al vi,
Claude.
1    2   3   4    5    6     7   
  8     9         
10   11        12    13     
14              
15       16         
  17    18        19    
  20   21     22    23      
 24             
25        26       27   
28      29   30       31    
32      33     34       
  35      36     37     

Horizontale:

2. Loko
5. Ridigas aŭ iomete ĝenas.
8. Ege.
10. Ofta prepozicio.
12. Malunua.
14. Antaŭa parto de la kapo.
15. Sufiks' por informi pri kutimo aŭ iu trajto.
16. Rilata al nia planedo.
20. Granda kvant' da akvo.
22. Ili ebligas eniri ĉambrojn.
24. Entute plenumos.
25. Malĝentila interjekcio.
26. Rapide kaj senatendite.
28. Moviĝo.
29. Tre granda.
31. Prefikso por denova ago.
32. Artikolo.
33. Vortoj por dezigni.
35. Forte ŝati.
36. Ĝis.
37. Sonpercept'.

Vertikale:

1. Influo, efiko, pezo.
2. Sufiks'.
3. Maloldaj.
4. Oni uzas tiun vorteton por kompari.
5. Trinkaĵ' ĝenerale ŝatata de angloj.
6. Vorteto demandanta pri kvalitoj.
7. Ne kuŝi, ne sidi...
9. Demonstra vorto pri nombro aŭ kvanto.
11. Lini', kiu ĉirkaŭas surfacojn, landojn...
12. Francio, Anglio, Italio...
13. La propra.
17. Ŝatata viro.
18. Paŝi, viziti...
19. Malfavore al aŭ tuŝante...
21. Membr'.
23. Neutilaj aferoj.
24. El iu metalo.
25. Ido.
26. Simila.
27. Duobla vokalo.
30. Japana lud'.
34. Ofte uzata post la vorto "pli".