KRUCVORTENIGMO n-ro 03
far Claude Labetaa

Kompletigu la ĉi-suban krucvortenigmon per MAJUSKLAJ LITEROJ. Musklaku sur iu nombro en la tabelo kaj tajpu vorton en la tiucela fenestreto.
Por tajpi ĉapelitan literon, musklaku en la fenestreto ĝuste tie, kie vi volas aldoni literon kaj tuj poste musklaku sur la dezirata litero.
Vi povas plurfoje musklaki sur "Helpo" por ke aperu, unu post la alia, la literoj de la vorto. Sed atentu! Ĉiu helpo malplialtigos vian poentnombron.
Vi povas musklaki sur "Kontroli" por kontroli viajn respondojn. Dum kaj fine de la ludo.

Agrablajn serĉadon kaj amuziĝon deziras al vi,
Claude.
1    2    3   4    5     6   7   
8   9          10     
11     12      13       
14              
 15     16     17   18    19    
20     21     22      23    
24      25   26         
    27      28     29   
30    31            
    32       33     
        34      
35       36         

Horizontale:

3. Erariga pro ĝia aspekto.
6. Sufiks' por ne solaj aferoj.
8. Elemento.
11. Refoje.
13. En neniu loko.
14. Verbofino por antaŭaj agoj.
15. Kreinto.
17. Manifestiĝi, parolante pri evento.
20. Vorteto por disdoni.
21. Du malsamaj vokaloj.
23. Fino de verbo esprimanta kondiĉon.
24. Nombro.
25. Ekzemple tia, kia senpana tago!
27. Malvira.
28. Murer'.
30. La respondo ĝenerale komencas per ĉar.
32. Tiu de ili.
33. Prepozicio montranta mankon.
34. En nedeterminita loko.
35. Forte kaj tenere ŝatis.
36. Eko.

Vertikale:

1. Ne plu kontraŭstari.
2. Bezonata afer' por aĉeti.
4. Aĵo.
5. Manko de ĉio.
7. Havigis al si.
9. Paroli post demando.
10. Ne post aliaj.
12. Ankoraŭ ne anta.
16. Aktori.
18. Virseksa infano.
19. Brui kiel abeloj.
20. Fi!
22. Juna virino.
26. Fino de rekta objekto.
29. Raporto pri mono.
30. Rilata al la supra parto de nia korpo.
31. Percepti bruon.
32. Kun iu kvalito.
33. Malkun.
34. En iu loko.