KRUCVORTENIGMO n-ro 02

Kompletigu la ĉi-suban krucvortenigmon per MAJUSKLAJ LITEROJ. Musklaku sur iu nombro en la tabelo kaj tajpu vorton en la tiucela fenestreto.
Por tajpi ĉapelitan literon, musklaku en la fenestreto ĝuste tie, kie vi volas aldoni literon kaj tuj poste musklaku sur la dezirata litero.
Vi povas plurfoje musklaki sur "Helpo" por ke aperu, unu post la alia, la literoj de la vorto. Sed atentu! Ĉiu helpo malplialtigos vian poentnombron.
Vi povas musklaki sur "Kontroli" por kontroli viajn respondojn. Dum kaj fine de la ludo.

Agrablajn serĉadon kaj amuziĝon deziras al vi,
Claude.
 1       2    3    4    5    
6      7            
 8   9   10         11   12     
 13         14        
   15         16     17   
18    19     20       21      
 22    23      24       25    
26           27    28     
     29           
  30    31       32     33    
34      35            
      36    37        
  38    39            
40   41          42   43   44     
45        46      47      

Horizontale:

1. Demandas la lokon.
5. Eble nekonata persono.
6. Afero, objekto...
7. Por ricevi respondon.
8. Brakfino.
11. Skribi.
13. Vester' de birdo.
14. En la lingvo de Ŝekspir.
15. Oni proponis tiun vorton, kiel prepozicion por rektaj objektoj.
16. Nemensoge.
18. Malne.
21. Duobla vokalo.
22. Neblua makul' en la ĉielo.
25. Montras proksimecon.
26. Malina homo.
28. Kiel telero rilate al tablo.
29. Malantaŭe.
30. Planto kreskanta apud aŭ en akvo.
32. Prefikso por ripeti.
34. La kvarono de dek du.
35. Malekster.
37. En neniu momento.
38. En granda nombro.
40. Por difinitaj objektoj...
42. Kompletaj.
45. Ne nur...
46. Baldaŭa birdido.
47. Kiel opinias...

Vertikale:

1. Ĝuste rigardi problemon aŭ situacion post klarigo.
2. Ridiga, distra.
3. Homo ne ankoraŭ plenkreska.
4. Esperanto, la franca, la angla... estas kelkaj el ili.
5. Vorteto preciziganta pozicion rilate al du punktoj, objektoj, personoj...
7. Rilata al ia loĝejo.
9. Prepozicio montranta movon, rilaton...
10. Ne antaŭe, ne poste.
12. Likvaĵo uzata por friti.
17. Invita propono.
19. Montras la supran parton de io.
20. Periodon.
23. Sufiĉe altkvalita.
24. Ne foriri.
25. Por ricevi konfirmon aŭ malkonfirmon.
26. Literaro.
27. Sendube.
28. Ebligas esprimi kondiĉon.
30. Demandas pri la momento.
31. Malkonsentite.
33. Kiel se.
36. Dek du monatoj.
39. Rilatante al la opinio de...
40. Artikolo.
41. Membr'.
43. Hom' (ofte).
44. Lastaj literoj de participo.