KRUCVORTENIGMO n-ro 01

Kompletigu la ĉi-suban krucvortenigmon per MAJUSKLAJ LITEROJ. Musklaku sur iu nombro en la tabelo kaj tajpu vorton en la tiucela fenestreto.
Por tajpi ĉapelitan literon, musklaku en la fenestreto ĝuste tie, kie vi volas aldoni literon kaj tuj poste musklaku sur la dezirata litero.
Vi povas plurfoje musklaki sur "Helpo" por ke aperu, unu post la alia, la literoj de la vorto. Sed atentu! Ĉiu helpo malplialtigos vian poentnombron.
Vi povas musklaki sur "Kontroli" por kontroli viajn respondojn. Dum kaj fine de la ludo.

Agrablajn serĉadon kaj amuziĝon deziras al vi,
Claude.
1   2   3    4   5   6   7    8   9     10   11   12   
13     14    15      16     17      
        18          
  19        20      21   22     
 23        24     25        
26        27            
     28         29      

Horizontale:

1. Malgranda.
4. La unua vorto, kiun oni diras dum renkontiĝo.
10. En ĉi tiu momento.
13. Agrabla por la vido.
15. Vin kaj min.
16. Artikolo.
17. Precipe.
18. Ekzemple kristnaska, paska...
19. Donas malagrablan senton.
20. Ej'.
21. Prefikso por fari denove.
24. La triono de ses.
25. Malmulte.
26. Ili povas agrable kompletigi manĝojn.
28. Voli.
29. Taksi la kulpon de iu.

Vertikale:

1. Tia, ke oni povas fari.
2. Varma trinkaĵ'.
3. Prepozicio montranta movon, rilaton...
5. Ne nur sed...
6. Parolante pri viro, knabo...
7. Unuiĝintaj Nacioj.
8. Likvaĵo el olivo ekzemple.
9. Malkovri la mondon.
10. Maljes.
11. Esprimas retrankviliĝon, finon de timo...
12. Nediskuteble, en maniero ne evitebla.
14. Grupetoj.
17. Belaj, agrablaj...
18. Iri tra la aero.
22. Duobla vokalo.
23. Profiti, ekhavi plezuron.
27. Malkonsentite.