KRUCVORTENIGMO por gejunuloj kaj komencantoj n-ro 02
far Claude Labetaa


En français ci-dessous (Franclingve ĉi-sube)
Kompletigu la ĉi-suban krucvortenigmon per MAJUSKLAJ LITEROJ. Musklaku sur iu numero en la tabelo kaj tajpu vorton en la tiucela fenestreto.
Por tajpi ĉapelitan literon, musklaku en la fenestreto ĝuste tie, kie vi volas aldoni literon kaj tuj poste musklaku sur la dezirata litero.
Atentu! Apostrofo en difino indikas elizion de la fina "o" de substantivo. Vi do serĉu radikon kaj ne kompletan vorton.

Helpo: vi povas plurfoje musklaki sur "Helpo" por ke aperu, unu post la alia, la literoj de la serĉata vorto. Sed atentu! Ĉiu helpo malplialtigos vian poentnombron.
Vi povas musklaki sur "Kontroli" por kontroli viajn respondojn. Dum kaj fine de la ludo.

Aliaj helpoj por komencantoj:
1) kelkaj difinoj estas skribitaj franclingve (kaj kursive).
2) aliaj estas esperantlingvaj sed tradukitaj (kaj skribitaj blue): metu la muson sur unu el ili, por ke aperu la traduko.
3) la uzitaj vortoj estas listigitaj post la difinoj, tuj sub la linio "Uzitaj vortoj:". Sed ili estas skribitaj "blank-sur-blanke". Sufiĉas selekti la linion, por ke la listo aperu.

Uzu la diversajn helpojn laŭbezone. Agrablajn serĉadon kaj amuziĝon deziras al vi,
Claude.

***

Complétez la grille ci-dessous par des LETTRES MAJUSCULES. Cliquez sur un des numéros de la grille et saisir un mot dans la fenêtre proposée.
Pour saisir des lettres accentuées, cliquez dans la fenêtre juste à l'endroit où vous voulez ajouter une lettre puis juste après cliquez sur la lettre souhaitée.
Attention ! Une apostrophe dans une définition indique l'élision du "o" final d'un substantif. Vous devez donc chercher un radical et non un mot complet.

Aide : vous pouvez cliquer plusieurs fois sur "Helpo" pour qu'apparaissent, l'une après l'autre, les lettres du mot à trouver. Mais attention ! Chaque aide diminuera votre score.
Vous pouvez cliquer sur "Kontroli" pour vérifier vos réponses. Au cours et à la fin du jeu.

Autres aides pour débutants :
1) quelques définitions sont écrites en français (et en italique).
2) d'autres sont en espéranto mais traduites (et écrites en bleu) : placez la souris sur l'une d'elles pour qu'apparaisse la traduction.
3) les mots utilisés sont listés après les définitions, juste au-dessous de la ligne "Uzitaj vortoj:". Mais ils sont écrits en blanc sur blanc ! Il suffit de sélectionner la ligne pour que la liste apparaisse.

Utilisez les différentes aides selon vos besoins. Je vous souhaite d'agréables recherches et un bon amusement.
Claude


1   2   3   4   5    6   7    8   
9        10      
11      12        
 13   14   15     16      
17       18     19    
    20        
 21    22      23    24   
25      26    27    28    
29     30     31   32     
33            

Horizontale:

1. La kreinto de Esperanto.
9. Ni vidas per ĝi.
10. Bezon' trinki.
11. Vi kaj mi.
12. Ne vi.
13. Tio, kion aktoro devas perfekte scii.
16. La konsonantoj de "tago".
17. Gros, épais.
18. Ni aŭdas per ĝi.
20. Gras.
23. Féminin.
25. Aura besoin de.
28. Ou.
29. Dans.
30. Interjection que l'on peut traduire par "eh bien".
31. Quelque part.
33. Li uzas duradan veturilon.

Vertikale:

1. Ceinture (radical).
2. Acquérir.
3. La unua kaj lasta literoj de "manĝu".
4. Préposition utilisée pour une sortie.
5. Per tiu vorto, oni alvokas vin.
6. Finaĵo de verbo por futura ago.
7. Oublier.
8. Surmura informilo el papero.
14. Antaŭ la naŭa.
15. Artikolo.
16. Mi rigardas ... la fenestro.
17. Kvin minus tri.
18. Regula maniero aranĝi objektojn.
19. Adjectif signifiant "en laine, de laine".
21. Venir.
22. Donner.
24. Kvarrada veturilo.
25. Tre juna infan'.
26. Malantaŭa part' de la kapo.
27. Adjectif possessif réfléchi.
32. A l'intérieur de.

Uzitaj vortoj:
AFIŜO AKIRI AŬ AŬTO BEB BEZONOS BICIKLANTO DIKA DONI DU EL EN EN FORGESI GRASA IE INA LA LANA MI MU NI NOMO NU NUK OKA OKULO ORDO ORELO OS ROLO SIA SOIF TG TRA VENI ZAMENHOF ZON