KRUCVORTENIGMO por gejunuloj kaj komencantoj n-ro 01
far Claude Labetaa


En français ci-dessous (Franclingve ĉi-sube)
Kompletigu la ĉi-suban krucvortenigmon per MAJUSKLAJ LITEROJ. Musklaku sur iu numero en la tabelo kaj tajpu vorton en la tiucela fenestreto.
Por tajpi ĉapelitan literon, musklaku en la fenestreto ĝuste tie, kie vi volas aldoni literon kaj tuj poste musklaku sur la dezirata litero.
Atentu! Apostrofo en difino indikas elizion de la fina "o" de substantivo. Vi do serĉu radikon kaj ne kompletan vorton.

Helpo: vi povas plurfoje musklaki sur "Helpo" por ke aperu, unu post la alia, la literoj de la serĉata vorto. Sed atentu! Ĉiu helpo malplialtigos vian poentnombron.
Vi povas musklaki sur "Kontroli" por kontroli viajn respondojn. Dum kaj fine de la ludo.

Aliaj helpoj por komencantoj:
1) kelkaj difinoj estas skribitaj franclingve (kaj kursive).
2) aliaj estas esperantlingvaj sed tradukitaj (kaj skribitaj blue): metu la muson sur unu el ili, por ke aperu la traduko.
3) la uzitaj vortoj estas listigitaj post la difinoj, tuj sub la linio "Uzitaj vortoj:". Sed ili estas skribitaj "blank-sur-blanke". Sufiĉas selekti la linion, por ke la listo aperu.

Uzu la diversajn helpojn laŭbezone. Agrablajn serĉadon kaj amuziĝon deziras al vi,
Claude.

***

Complétez la grille ci-dessous par des LETTRES MAJUSCULES. Cliquez sur un des numéros de la grille et saisir un mot dans la fenêtre proposée.
Pour saisir des lettres accentuées, cliquez dans la fenêtre juste à l'endroit où vous voulez ajouter une lettre puis juste après cliquez sur la lettre souhaitée.
Attention ! Une apostrophe dans une définition indique l'élision du "o" final d'un substantif. Vous devez donc chercher un radical et non un mot complet.

Aide : vous pouvez cliquer plusieurs fois sur "Helpo" pour qu'apparaissent, l'une après l'autre, les lettres du mot à trouver. Mais attention ! Chaque aide diminuera votre score.
Vous pouvez cliquer sur "Kontroli" pour vérifier vos réponses. Au cours et à la fin du jeu.

Autres aides pour débutants :
1) quelques définitions sont écrites en français (et en italique).
2) d'autres sont en espéranto mais traduites (et écrites en bleu) : placez la souris sur l'une d'elles pour qu'apparaisse la traduction.
3) les mots utilisés sont listés après les définitions, juste au-dessous de la ligne "Uzitaj vortoj:". Mais ils sont écrits en blanc sur blanc ! Il suffit de sélectionner la ligne pour que la liste apparaisse.

Utilisez les différentes aides selon vos besoins. Je vous souhaite d'agréables recherches et un bon amusement.
Claude


1     2   3    4     5   
  6          
7   8       9    10    
11     12   13        
14     15     16     17   
  18     19     20    
       21     
  22    23    24     25   
26   27    28       29    
30            

Horizontale:

1. Interjekcio montranta malestimon.
2. En iu loko.
4. Fils.
6. Sin nutri.
7. Mi iros ... Bordozo.
9. Ne uzi, ne kunporti...
11. Meblo por manĝi.
14. Deux lettres pour féminiser (radical).
15. Préfixe marquant le début d'une action ou sa soudaineté.
16. Zéro.
18. Filo el la samaj gepatroj.
20. Universala Kongreso.
21. Suffixe diminutif (radical).
22. La patro kaj la patrino.
26. Li estas pli aĝa ... mi.
28. Mi devas vekiĝi ... la sepa.
29. Malkonsentite.
30. Diris (parolante pri historio).

Vertikale:

1. Filino el la samaj gepatroj.
2. Une certaine sorte de.
3. Dans.
4. Fille.
5. Nedifinita persona pronomo.
8. Produktaĵ' el ŝafo.
10. La unua vorto dirinda.
12. Kie oni studas.
13. Post la sepa.
17. Du oble kvar.
19. Au travers de.
21. Element'.
23. Peine (radical).
24. Du kaj unu.
25. Konsentite.
26. Valora metal'.
27. Artikolo.

Uzitaj vortoj:
AL EK EN ER ET FI FILINO FILO FRATINO FRATO GEPATROJ IA IE IN JE JES LA LAN LASI LERNEJO MANĜI NE NULO OK OKA OL ONI OR PEN RAKONTIS SALUTON TABLO TRA TRI UK