Por malkovri la ceteron de la esperantlingva paĝaro, musklaku sur la ĉi-suba flago... Perigorda Esperantista Grupo / Groupe Espérantiste Périgourdin

Interasocia Kongreso 2022

26a-29a de majo, Trélissac (Dordonjo)

Pour découvrir le reste du site en français, cliquez sur le drapeau ci-dessous...
esperantista flago Drapeau français

     =     

La birdoj de la serĉludo

Les oiseaux du jeu de piste

Teksto: Claude Labetaa     -     Fotoj: André Labetaa     -     Sonregistraĵoj eltiritaj el diversaj fakaj retejoj
1 - Ĉu vi konas kelkajn esperantlingvajn birdonomojn?
Connaissez-vous quelaues noms d'oiseaux en espéranto ?


Testoj de la serĉludo
(la ligilo al la solvoj estas fine de la paĝo)

2 - Mi estas certa, ke unu aŭ du sekundoj sufiĉas al vi por rekoni viajn preferatajn kantistojn.
Ĉu same pri la birdoj? Se vi deziras testi viajn tiutemajn konojn, unue aŭskultu la sinsekvon de sonregistraĵoj.
Je suis certain qu'une ou deux secondes vous suffisent pour reconnaître vos chanteurs préférés.
En est-il de même pour les oiseaux ? Si vous souhaitez tester vos connaissances dans ce domaine, commencez par écouter la suite d'enregistrements.
Se vi ne deziras testi, iru rekte al la ĉi-subaj priskriboj.
Si vous ne souhaitez pas faire le test, allez directement aux descriptions ci-dessous.


Corneille noire

Corneille noire

Corvus Corax

Nigra korniko


Tre komuna en ĉiuj niaj kamparoj.

Très commune dans toutes nos campagnes.


Coucou gris

Cuculus canorus

Griza kukolo


Ĉiuj konas ĝian faman 'kuku, kuku...' sed kiuj vidis ĝin?

Tous connaissent son fameux 'coucou, coucou...', mais qui l'a vu ?


Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

Makula sturno


Ĝi posedas plurajn kriojn kaj eĉ kapablas imiti aliajn speciojn.

Il possède plusieurs cris et est même capable d'imiter d'autres espèces.


Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

Nigraĉapa silvio


Mi ŝatas ĝian kanton, kiu kelkfoje finiĝas per belaj flutaj notoj.

J'aime son chant, qui se termine parfois par de belles notes flûtées.


Geai des chênes

Garrulus glandarius

Kverka garolo


Ne agrabla sed tre tipa voĉo.

Une voix peu agréable mais très typique.


Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

Ĝardena certio


Ĝi serĉas sian manĝaĵon suprenirante sur la arbotrunkoj. Ĝia voĉo estas ege akuta, aŭdebla nur de proksime.

Il cherche sa nourriture en grimpant sur les troncs d'arbres. Sa voix est extrêmement aigüe, audible seulement de près.


Grive musicienne

Turdus philomelos

Kantoturdo


Mi ŝategas aŭdi ĝin vespere. Ĝi ripetas tri- aŭ kvarfoje la saman motivon kaj elektas alian. Ĝi ŝatas manĝi la helikojn de mia ĝardeno rompinte la konkon kontraŭ ŝtono.

J'adore l'entendre le soir. Elle répète trois ou quatre fois le même motif, puis passe à un autre. Elle aime manger les escargots de mon jardin après avoir cassé la coquille contre une pierre.


Loriot d'Europe

Oriolus oriolus

Ora oriolo


Brila flavo ĉe la masklo. La femalo estas pli diskreta. Kiam mi estis juna mi sukcesis altiri unu masklon imitante ĝin sed neniam plu sukcesis poste! Mi supozas, ke mia nurnura 'viktimo' informis sian tutan idaron...

Jaune brillant du mâle. La femelle est plus discrète. Etant jeune, j'ai réussi à attirer un mâle en l'imitant, mias n'y suis plus jamais arrivé par la suite ! Je suppose que ma seule et unique 'victime' a averti toute sa descendance...


Merle noir

Turdus merula

Merlo


Vi verŝajne rekonos ĝian kanton kaj poste la bruan fuĝon.

Vous reconnaîtrez vraisemblablement son chant et ensuite la fuite bruyante.


Mésange bleue

    Cyanistes caeruleus

Blua paruo


Tre ofta en niaj arbaroj kaj ĝardenoj. Pli malgranda ol la granda paruo. Ĝi nestas en arbaj kavoj sed ankaŭ en nestoskatoloj.

Très fréquente dans nos forêts et nos jardins. Plus petite que la mésange charbonnière. Elle niche dans des cavités d'arbres mais aussi dans des nichoirs.


Mésange charbonnière

Parus major

Granda paruo


Tre ofta en niaj arbaroj kaj ĝardenoj. Ĝi nestas en arbaj kavoj sed ankaŭ en nestoskatoloj.

Très fréquente dans nos forêts et nos jardins. Elle niche dans des cavités d'arbres mais aussi dans des nichoirs.


Pic vert

    Picus viridis

Verda pego


Tipa 'rido' ofte aŭdata en arbaroj. Ĝi ofte surgrundiĝas por serĉi kaj manĝi formikojn.

'Rire' typique souvent entendu en forêt. Il se pose souvent à terre pour chercher et manger des fourmis.


Pie bavarde

    Pica pica

Komuna pigo


Ĉiuj konas ĝin kaj ĝian aparte malagrablan voĉon.

Tout le monde la connaît ainsi que sa voix particulièrement désagréable.


Pigeon ramier

    Columba palumbus

Ringokolombo


Ĝi estas pli kaj pli ofta en niaj ĝardenoj kaj urboj.

Il est de plus en plus fréquent dans nos jardins et dans nos villes.


Pinson des arbres

    Fringilla coelebs

Arbara fringo


Tre komuna specio. La femalo estas malpli bunta.

Espèce très commune. La femelle est moins colorée.


Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

Komuna ĉifĉafo


Dum printempo oni ofte aŭdas en la arbaroj 'ĉif-ĉaf-ĉif-ĉaf'' kaj tial en la franca oni kromnomis ĝin 'eskudo-kalkulisto': pensu pri riĉulo kiu kalkulas siajn orajn eskudojn fallasante ilin unu post la alia.

Au printemps on entend souvent dans les forêts 'tchif-tchaf-tchif-tchaf', c'est pouruqoi on le surnomme 'le compteur d'écus' : pensez à un riche égrenant ses écus d'or un par un.


Rossignol philomèle

Luscinia megarhynchos

Suda najtingalo


Ekde aprilo aŭ majo ĝia kanto aŭdiĝas nokte en arbaroj. Oni vidas ĝin malfacile ĉar ĝi estas ofte kaŝita de branĉaroj.

A partir d'avril ou mai son chant se fait entendre dans les forêts. On le voit difficilement car il est souvent caché par les branchages.


Rougegorge familier

Erithacus rubecula

Eŭropa ruĝgorĝulo


La amiko de la ĝardenkultivistoj, kiuj por ĝi movas la teron kaj malkovras vermojn aŭ raŭpojn. En sovaĝaj arbaroj ĝi kutime proksimiĝas al aproj... por la sama celo.

L'ami des jardiniers qui, pour lui, remuent la terre et découvrent des vers ou des chenilles. Dans les forêts sauvages, il a l'habitude de s'approcher des sangliers... dans le même but.


Sittelle torchepot

    Sitta europaea

Arbarsito


Ĝi serĉas sian manĝaĵon laŭirante la arbotrunkojn supren aŭ malsupren. Ankaŭ ĝi kelkfoje nestas en nestoskatoloj.

Elle recherhce sa nourriture en parcourtant les troncs d'arbre vers le haut ou vers le bas. Elle aussi niche parfois dans des nichoirs.


Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

Norda troglodito


Malgraŭ la malgrandeco de tiu birdo, ĝia voĉo aŭdiĝas tre laŭte en la subarbaroj.

Malgré la petite taille de cet oiseau, sa voix se fait entendre très fort dans les sous-bois.


        
Post la priskriboj, mi sugestas, ke vi (denove) testu.
Après les descriptions, je vous suggère de (re)faire le test.


Ligiloj

liens


Testoj de la serĉludo

Testoj de la serĉludo kun korekto

Retejo "Les Oiseaux"

Retejo Ornitho 66, kiu enhavas multe da fotoj de mia frato André Labetaa

http://esperanto-gep.asso.fr/dokumentoj/Esperantaj_nomoj_de_birdoj_de_Okcidenta_Palearkto.pdf, liste établie par Thierry Tailhades


reveno al la akceptejo de la kongreso
retour à l'accueil du congrèsPor malkovri la ceteron de la esperantlingva paĝaro, musklaku sur la ĉi-suba flago... Perigorda Esperantista Grupo / Groupe Espérantiste Périgourdin

Interasocia Kongreso 2022

26a-29a de majo, Trélissac (Dordonjo)

Pour découvrir le reste du site en français, cliquez sur le drapeau ci-dessous...
esperantista flago Drapeau français