Por malkovri la ceteron de la esperantlingva paĝaro, musklaku sur la ĉi-suba flago... Perigorda Esperantista Grupo / Groupe Espérantiste Périgourdin

Interasocia Kongreso 2022

26a-29a de majo, Trélissac (Dordonjo)

Pour découvrir le reste du site en français, cliquez sur le drapeau ci-dessous...
esperantista flago Drapeau français

     =     

Kontakti la Lokan Kongresan Komitaton (LKK)

Contacter le Comité local d'organisation



Jen kelkaj lokaj kontaktoj por ĉiuj informoj rilataj al la kongreso:

Nia asocia retadreso:
kontakto@esperanto-gep.asso.fr

François Bartsch (pri la aliĝoj):
70 impasse de la Mare
Chauzanaud
24420 Savignac-les-Eglises
info@bartsch.fr
05 53 04 55 36

Max Demouy (pri la pagoj):
114 bis, rue des Remparts
24000 Périgueux
max.demouy@wanadoo.fr
05 53 09 69 82

Martine Demouy (pri la eksursoj al Perigozo):
114 bis, rue des Remparts
24000 Périgueux
martine.demouy@wanadoo.fr
05 53 09 69 82

Maurice kaj Monique Juy (pri la rendevuo en Sarlat):
mau-juy@orange.fr
06 70 06 09 52

Claude Labetaa (pri aliaj informoj):
labetaa.claude@wanadoo.fr
05 53 54 49 71


***

Paĝoj de Espéranto-France rilataj al la kongreso:
https://esperanto-france.org/congres-esperanto-france-2022


reveno al la akceptejo de la kongreso
retour à l'accueil du congrès



Por malkovri la ceteron de la esperantlingva paĝaro, musklaku sur la ĉi-suba flago... Perigorda Esperantista Grupo / Groupe Espérantiste Périgourdin

Interasocia Kongreso 2022

26a-29a de majo, Trélissac (Dordonjo)

Pour découvrir le reste du site en français, cliquez sur le drapeau ci-dessous...
esperantista flago Drapeau français