Por malkovri la ceteron de la esperantlingva paĝaro, musklaku sur la ĉi-suba flago... Perigorda Esperantista Grupo / Groupe Espérantiste Périgourdin

Interasocia Kongreso 2022

26a-29a de majo, Trélissac (Dordonjo)

Pour découvrir le reste du site en français, cliquez sur le drapeau ci-dessous...
esperantista flago Drapeau français

     =     

temo: la prahistorio
Lastminutaj informoj
(ĝisdatigitaj la 21an de majo)
Informations de dernière minute

(mises à jour le 21 mai)


aliĝi
s'inscrirelisto de la 121 aliĝintoj

(ĝisdatigita la 22an de majo)
liste des 121 inscrits
(mise à jour le 22 mai)

alirmapo
plan d'accès

Afiŝo
eltiraĵo el "La sekreto de la arbaro de Lascaux" (Thierry Félix kaj Philippe Bigotto, esperantigita de la Perigorda Grupo)


programo
programmeloĝi
se logermalkovri la regionon
découvrir la régionKontakti la LKK-n
Contacter les organisateurs

Postkongresaj dokumentoj

Documents d'après congrès


Prelego de Duncan Charters: "Kiel respondi al kritikaj asertoj kontraŭ Esperanto?"
Conférence de Duncan Charters : "Comment répondre aux critiques contre l'espéranto ?"


Prelego de Chantal Jègues Wolkiewiez: "Lascaux kaj la prahistoria ĉielo"
Conférence de Chantal Jègues-Wolkiewiez : "Lascaux et le ciel préhistorique"


Prelego de Christian Grenier:
"La prahistorio en scienco-fikcia literaturo"
Conférence de Christian Grenier : "La préhistoire dans la littérature de science-fiction"


La birdoj de la serĉludo: fotoj kaj sonregistraĵoj de la 20 birdoj de la serĉludo.
Les oiseaux du jeu de piste : photos et enregistrements sonores des 20 oiseaux du jeu de piste.


Vizito de Perigozo (temoj: Mezepoko kaj Renesanco)
Visite de Périgueux (thèmes : Moyen-âge et Renaissance)


Vizito de Perigozo (temo: la gaŭlo-romia civito)
Visite de Périgueux (thème : la cité gallo-romaine)


Vizito de Sarlat
Visite de Sarlat


Fotoj de Martine Demouy

Artikolo de Sud Ouest kun filmita intervjuo de Katalin Kováts kaj Sylvain Lelarge

La filmita intervjuo de Katalin Kováts kaj Sylvain Lelarge pere de Youtube
Por malkovri la ceteron de la esperantlingva paĝaro, musklaku sur la ĉi-suba flago... Perigorda Esperantista Grupo / Groupe Espérantiste Périgourdin

Interasocia Kongreso 2022

26a-29a de majo, Trélissac (Dordonjo)

Pour découvrir le reste du site en français, cliquez sur le drapeau ci-dessous...
esperantista flago Drapeau français