Por malkovri la ceteron de la esperantlingva paĝaro, musklaku sur la ĉi-suba flago... Perigorda Esperantista Grupo / Groupe Espérantiste Périgourdin

Interasocia Kongreso 2022

26a-29a de majo, Trélissac (Dordonjo)

Pour découvrir le reste du site en français, cliquez sur le drapeau ci-dessous...
esperantista flago Drapeau français

     =     

temo: la prahistorio
aliĝi
s'inscrirealirmapo
plan d'accèsprogramo
programme
Afiŝo


loĝi
se logermalkovri la regionon
découvrir la régionKontakti la LKK-n
Contacter les organisateurs


Lastminutaj informoj
(ĝisdatigitaj la 3an de januaro)
Informations de dernière minute

(mises à jour le 3 janvier)Por malkovri la ceteron de la esperantlingva paĝaro, musklaku sur la ĉi-suba flago... Perigorda Esperantista Grupo / Groupe Espérantiste Périgourdin

Interasocia Kongreso 2022

26a-29a de majo, Trélissac (Dordonjo)

Pour découvrir le reste du site en français, cliquez sur le drapeau ci-dessous...
esperantista flago Drapeau français