Ĉu vi deziras malkovri la ceteron de la esperantlingva paĝaro?
La aktualaĵojn, informilojn, radio-elsendojn de la Perigorda Esperantista Grupo?
Musklaku sur la ĉi-suba flago...
Aparta paĝo por Kastelo Grezijono:

Vidu ĉi-sube.

Souhaitez-vous découvrir le reste du site en français ?
Les actualités, bulletins d'information, émissions de radio du Groupe Espérantiste Périgourdin ?
Cliquez sur le drapeau ci-dessous...
esperantista flago Drapeau français


Mi salutas ĉiujn samideanojn, kiujn mi renkontis en Kastelo Grezijono. Mi restadis en Grezijono trifoje kaj iom fotis...
Bonvolu sekvi la ĉi-subajn ligilojn por vidi la fotojn. Se iu foto aŭ komento ĝenas vin, bonvolu sciigi tion al mi. Mi (bedaŭre) forprenos ĝin el la paĝaro.
Tutkore.

Claude Labetaa (labetaa.claude@wanadoo.fr)

PS: se vi trovos kelkajn erarojn en la retejo aŭ la diversaj dokumentoj, bonvolu ne heziti sciigi ilin al mi. Antaŭdankon.

familia semajno
(aŭgusto 2011)

printempa kursa semajno
(aprilo 2012)

alternativa semajno
(julio-aŭgusto 2012)